ERELONEN & ONKOSTEN
Drie berekeningswijzen kunnen worden gehanteerd, naargelang de aard van het dossier:

1. Vergoeding per tijdseenheid, dit is een bedrag per aanrekenbaar (deel van een) uur voor verleende diensten; tenzij er een ander tarief is afgesproken, wordt door het kantoor een basistarief van € 150/uur in rekening gebracht. Het spreekt vanzelf dat dit bedrag naar boven of naar beneden kan herzien worden, gelet op de specificiteit van elk dossier (moeilijk/gemakkelijk; zeer dringend/niet zo dringend, etc.)

2. Vergoeding naar gelang de waarde van de zaak, wat neerkomt op een percentage op een in geld bepaalbare waarde van een zaak; de in rekening gebrachte percentages zijn als volgt (met een minimum van € 500):

VOOR DE INVORDERING VAN FACTUREN

van 0 € tot 9.000 € :
van 9.001 € tot 75.000 € :
van 75.001 € tot 150.000 € :
van 150.001 € tot 250.000 € :
meer dan 250,000 € :15%
10%
  8%
  6%
  5%


VOOR ALLE OVERIGE VORDERINGEN
< 50.000 €: 15% van de waarde van het dossier
> 50.000 €: 10% van de waarde van het dossier


Deze berekening kan worden toegepast door de advocaat van zowel de verwerende als van de eisende partij op het bedrag dat door de cliënt gewonnen of uitgespaard werd.

Ook hier kunnen zich uiteraard correcties opdringen:
Indien de vordering kennelijk ongegrond is of de gevorderde som kennelijk overdreven is mag de advocaat het percentage enkel toepassen op het kennelijk niet overdreven gedeelte van de vordering.

Zo wordt het percentage ook minstens met de helft verminderd indien de vordering niet wordt betwist. Als advocaat van de eiser wordt het percentage met minstens de helft op het afgewezen gedeelte van de vordering herleid en als advocaat van de verweerder wordt het percentage met minstens de helft herleid op het aan de eiser toegekende bedrag van de vordering.

In geval van hoger beroep wordt het percentage verhoogd met 50 %.

3. Vergoeding naar gelang de aard van de zaak, te weten een forfaitair bedrag per prestatie of per reeks van prestaties, op voorhand af te spreken.

BELANGRIJKE NOTA

De partij die het geding verliest wordt veroordeeld tot betaling van een 'rechtsplegingsvergoeding' die de erelonen voor een deel dekt. Bvb: een veroordeling in betaling van € 40.000 geeft recht op een basis rechtsplegingsvergoeding van € 2.500. De erelonen worden uiteraard met de gerecupereerde rechtsplegingsvergoeding herleid.

UITGAVEN EN KOSTEN

Behalve de erelonen zijn er ook nog de kosten. De kosten zijn de uitgaven die de advocaat voor rekening van de cliënt maakt. Ze worden afzonderlijk aan de cliënt aangerekend.
De specifieke uitgaven in een bepaald dossier zoals kosten van dagvaarding, rolstelling, enz. worden gewoon doorgerekend.

Overige kantoorkosten en uitgaven:
- opening en registratie dossier: € 30
- sluiting dossier: 30 €
- secretariaatskosten: € 11/eenheid (= 1 getypte pagina of een mail)
- verplaatsingsvergoeding: € 0,60/Km
- vertaling door het kantoor: € 0,04/aanslag
- fotokopies: 0,20 €/kopie

De kosten voor de opening en de sluiting van het dossier, dactylografiekosten, afdruk- en kopiekosten, verzendingskosten en diverse kantoorkosten kunnen tevens forfaitair worden aangerekend op basis van 8 % van de aangerekende erelonen.