2:

Advocatenkantoor MUL
 
CONTACT : info@drmul.com
Contactformulier


 

Praktijkgebieden   Lichamelijk Letsel (letselschade)
 • Belgisch en Internationaal Handels- en Vennootschappenrecht

 • Schuldinvordering nationaal en internationaal

 • Oprichting vennootschappen

 • Handelsovereenkomsten

 • Distributie en Agentuur

 • Petroleum, Gas, Grondstoffen

 • Arbeids- en Sociaal recht

 • Bank & FinanciŽn

 • Uitvoering van Buitenlandse vonnissen

 • Procedure, Arbitrage, Bemiddeling

 • Toon alle
    Volgens artikel 1382 BW dient de aansprakelijke de schade, die hij toebrengt aan derden, te vergoeden.

  ďElke daad van de mens, waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, verplicht degene door wiens schuld de schade is ontstaan, deze te vergoeden.Ē

  Dit houdt in dat drie criteria samen vervuld moeten zijn, nl.:

  de schade moet bewezen zijn; 
  de fout van diegene die de schade heeft toegebracht moet bewezen zijn; 
  en er moet een oorzakelijk verband bestaan tussen die schade en de fout. 
  Ook schade wegens nalatigheid wordt vergoed. De vergoeding dient volledig te zijn en derhalve niet aleen de directe maar ook de indirecte gevolgen te dekken. 

  Nochtans is ook het criterium van persoonlijke verantwoordelijkheid van toepassing.

  Men moet inderdaad ook persoonlijk opletten. Dit hangt af van de objectieve omstandigheden waarin het ongeval plaats greep. Bij wijze van voorbeeld: indien U uitgleidt over een bananenschil in de fruitafdeling van de supermarkt, zal deze over het algemeen niet verantwoordelijk gesteld worden, hetgeen wel het geval is indien deze zelfde bananenschil op de vloer van de electroafdeling zou liggen, waar men ze niet mocht verwachten.

  Ongevallen kunnen ook internationale dimensies hebben. De Belgische Rechter is bevoegd en Belgisch Wetten kunnen toegepast worden indien het ongeval plaats greep op Belgisch grondgebied. Dit betekent echter niet dat dit beperkt is tot de geografische grenzen van het land.

  Ongevallen aan boord van Belgische schepen en vliegtuigen, in Belgische Ambassades, enz. vallen tevens onder de bevoegdheid van de Belgische Rechter die Belgisch recht kan toepassen. Hetzelfde is waar indien de feiten gebeurden in de Belgische Territoriale Wateren (12 zeemijlen in zee vanaf de laagwaterlijn)

   

   
   
   

   

   
  ANTWERPEN: Advocatenkantoor MUL Jan van Rijswijcklaan, 194A bus 6 2020 Antwerpen BelgiŽ tel: 03 237 34 26 fax: 03 237 07 44 GENT: Kloosterstraat, 7 9080 Beervelde-Lochristi tel: 0475 26 66 64 fax: 09 296 11 77 INFO@DRMUL.COM


  © 2013 - Advocatenkantoor MUL ( Alle rechten zijn voorbehouden )